اخبار

قوانین و مقررات سایت

  • 19th May 2019
۱- شرايط و ضوابط كلي ارائه خدمات:تمامي مشتريان و استفاده کنندگان از خدمات host.ipresta.ir اعم از حقيقي و حقوقي موظف به رعايت شرايط و ضوابط مندرج در اين صفحه مي باشند. فلسفه وجود چنين توافقنامه اي، حصول ...
ادامه مطلب