میزبانی وب سی پنل ایران

هاست دانش آموزی

فضا = 1024 مگابایت SSD
ترافیک ماهانه = 5 گیگ
پارک دامنه = 1
زیر دامنه = 2
دامنه اضافه = ندارد
اف تی پی = 2
پایگاه داده = 1 عدد
ایمیل اکانت = 1 عدد
گواهی نامه SSL = رایگان
کنترل پنل = سی پنل
وب سرور = Litespeed

پلن اقتصادی

فضا = 2048 مگابایت SSD
ترافیک ماهانه = نامحدود
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دامنه اضافه = 0
اف تی پی = نامحدود
پایگاه داده = ۱۰ عدد
ایمیل اکانت = ۲۰ عدد
تعداد بازدید در روز = ۳۰۰۰
گواهی نامه SSL = رایگان
کنترل پنل = سی پنل
وب سرور = Litespeed

پلن استاندارد

فضا = 5120 مگابایت SSD
ترافیک ماهانه = نامحدود
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دامنه اضافه = 0
اف تی پی = نامحدود
پایگاه داده = 30 عدد
ایمیل اکانت = 50 عدد
تعداد بازدید در روز = 8000
گواهی نامه SSL = رایگان
کنترل پنل = سی پنل
وب سرور = Litespeed

پلن حرفه ای

فضا = 10000 مگابایت SSD
ترافیک ماهانه = نامحدود
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دامنه اضافه = 1
اف تی پی = نامحدود
پایگاه داده = 40 عدد
ایمیل اکانت = 100 عدد
تعداد بازدید در روز = 16000
گواهی نامه SSL = رایگان
کنترل پنل = سی پنل
وب سرور = Litespeed

پلن پیشرفته

فضا = 15000 مگابایت SSD
ترافیک ماهانه = نامحدود
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دامنه اضافه = 2
اف تی پی = نامحدود
پایگاه داده = نامحدود
ایمیل اکانت = نامحدود
گواهی نامه SSL = رایگان
کنترل پنل = سی پنل
وب سرور = Litespeed

پلن پر بازدید

فضا = 25000 مگابایت SSD
ترافیک ماهانه = نامحدود
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دامنه اضافه = 1
اف تی پی = نامحدود
پایگاه داده = نامحدود
ایمیل اکانت = نامحدود
تعداد بازدید در روز = 40000
گواهی نامه SSL = رایگان
کنترل پنل = سی پنل
وب سرور = Litespeed