ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دسته بندی نوع پسوند

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.com
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.net
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.org
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
.in
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains