گواهینامه SSL

Positivessl - Single

تحویل = آنی
پشتیبانی از IR = دارد
نصب رایگان = ندارد
فقط شامل دامنه اصلی و www میباشد .
برای نصب توسط تیم ما پس از خرید یک عدد تیکت ثبت نماید .
yourdomain.com
www.yourdomain.com

  • مثال
Positivessl - Wildcard

تحویل = آنی
پشتیبانی از IR = دارد
نصب رایگان = ندارد
شامل دامنه اصلی و کلیه زیر دامنه های میباشد .
برای نصب توسط تیم ما پس از خرید یک عدد تیکت ثبت نماید .
yourdomain.com
www.yourdomain.com
mail.yourdomain.com
and more subdomain

  • مثال