کانفیگ سرور

کانفیگ سی پنل

1 . نصب و راه اندازی
2 . کانفیگ موارد امنیتی
3 . تنظیم سیستم بک آپگیری
4 . کانفیگ Apache / Litespeed / Nginx
5. تنظیمات مربوط به MariaDB / MySQL

کانفیگ دایرکت ادمین

1 . نصب و راه اندازی
2 . کانفیگ موارد امنیتی
3 . تنظیم سیستم بک آپگیری
4 . کانفیگ Apache / Litespeed / Nginx
5 . تنظیمات مربوط به MariaDB / MySQL
6 . تنظیمات مربوط به Custom Build

کانفیگ امنیتی

1 . نصب و راه اندازی
2 . تنظیمات ایمیل سرور
3 . تنظیمات مربوط به کرنل
4 . تنظیمات امنیتی و فایروال
5 . تنظیمات مربوط به DNS
6 . پیاده سازی سیستم Custom Build
7 . تنظیمات SSL رایگان و سایر SSL ها

کانفیگ پلسک

1 . نصب و راه اندازی
2 . تنظیمات ایمیل سرور
3 . تنظیمات مربوط به کرنل
4 . تنظیمات امنیتی و فایروال
5 . تنظیمات مربوط به DNS
6 . پیاده سازی سیستم Custom Build
7 . تنظیمات SSL رایگان و سایر SSL ها

کانفیگ web server

1 . نصب و راه اندازی ( Apache , NGINX , Litespeed , Varnish )
2 . پیاده سازی بر اساس نوع CMS و اسکریپت
3 . امن سازی worker های ورودی به سمت سرور
4 . پیاده سازه بشکل proxy cluster یا Single

کانفیگ ِDNS سرور

1 . نصب و راه اندازی ( Microsoft DNS , Bind , Router )
2 . تنظیمات مربوط به TXT DKIM , SPF , DMARC
3 . آموزش محیط کاربری

کانفیگ مجازی ساز

1 . نصب و راه اندازی ( KVM , OpenVZ , ESXi , Citrix , Virtualizor , Proxmox ,... )
2 . تنظیمات مربوط به storage,Network
3 . رفع مشکلات firmware و شناسای سخت افزار انواع سرور ها

کانفیگ Email Server

1 . نصب و راه اندازی ( Mail Enable , Qmail , Exim , Spamassassin )
2 . تنظیمات مربوط به TXT DKIM , SPF , DMARC
4 . نصب کنترل پنل های مربوط به ایمیل سرور Mail Enable , Roundcube , Hord Mail
3 . آموزش محیط مدیریت جهت ساخت و کنترل ایمیل

سرویس Docker

1 . نصب و راه اندازی ( Docker + Redis )
2 . پیاده سازی حرفه ای Container ها
3 . پیاده سازی NGINX + Proxy
4 . امن سازی Containerها
5 . نصب و کانفیگ مواردی مانند ظopenshift , portainer , Kubernits

راه اندازی شبکه LAN

1 . نصب و راه اندازی passive
2 . کانفیگ Switch , Router , WIFI
3 . کانفیگ Active Directory
4 . مدیریت پهنای باند و کنترل ترافیک
5 . راه اندازی سرور بک آپ بصورت دلخواه

مشاوره رایگان

راه اندازی SIP Trunk و IP Phone

1 . راه اندازی passive
2 . راه اندازی شبکه مبتنی بر VOIP issable
3 . راه اندازی شبکه مبتنی بر FXO IP Phone Cisco 2811 or 2911

خدمات پشتیبانی سرویس ( روزانه )

1 . بررسی Update ها
2 . بررسی بک آپ ها
3 . مانیتورینگ سرور

خدمات پشتیبانی سرویس ( هفتگی )

1 . بررسی Update ها
2 . بررسی بک آپ ها
3 . مانیتورینگ سرور

موارد بصورت 1 الی 2 بار در هفته میباشد .